با پارسیان نشر بیشتر آشنا شوید

بسیاری از اندیشمندان و صاحبین نظر در حوزه های مختلف مدت های زیادی را صرف تحقیق و مطالعه بر روی موضوعاتی می کنند که بعضا این موضوعات توسط دیگران مورد تحقیق قرار گرفته و یا پیرامون آن مطالعات عمیق و گسترده ای صورت گرفته است. همچنین افراد بسیاری از این دسته به دلیل مشغله های گوناگون فرصت نگارش موضوع مورد نظر خود را ندارند ولی علاقه مند به گردآوری دانسته های خود در قالب کتاب هستند هولدینگ پارس ، این مشکل را حل کرده است! شما می توانید پژوهش در موضوعات مورد علاقه خود را به ما بسپارید تا کارشناسان ما تحقیقات میدانی لازم را انجام دهند و شما نتایج تحقیق ایشان را به عنوان یک کتاب تهیه کنید؛ حال می توانید همان را به چاپ برسانید و یا با تجهیزات ضمنی اثر جدیدی خلق کنید. شما حتی می توانید از موضوعات کتابهای تحقیق شده قبلی ما استفاده کنید . ضمن این که این کتاب صرفا متعلق به شماست و تحقیق به فرد دیگری ارایه نخواهد شد .